< 

 เข้าถึงสอบถามโปรแกรมทุกตัวได้ที่ ID.Line 0816717599

 

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ >> โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรมบัญชีโครงการ

โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรมบัญชีโครงการ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรมบัญชีโครงการ
  Tell a Friend
โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรมบัญชีโครงการ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรมบัญชีโครงการ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรมบัญชีโครงการ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรมบัญชีโครงการ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรมบัญชีโครงการ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรมบัญชีโครงการ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรมบัญชีโครงการ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรมบัญชีโครงการ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรมบัญชีโครงการ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรมบัญชีโครงการ

รหัสสินค้า: 000001
ขึ้นอยู่กับ Version
รายละเอียด:

โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง, โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรมบัญชีโครงการ, ที่นิยมใช้ที่สุดในภาคเหนือ และพัฒนาต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี BC Account for Windows 

BC Account for Windows

     พัฒนาต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี จากโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี โดยนำความรู้ที่สะสม มาจากการเขียนโปรแกรมระบบ DOS และระบบงานอื่นๆ มากกว่า50 ประเภท เช่น งานโรงงาน งานคลังสินค้า โปรแกรมโรงแรม โปรแกรมเช่าซื้อโปรแกรมระบบบริหารการเงิน เพื่อนำเสนอบนระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อการทำงานที่มากกว่าการทำบัญชีธรรมดา

แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม BC Account for Windows

     พัฒนาด้วยภาษาซี (Visual C++) ทางทีมงานคัดเลือกแล้ว เพราะเป็นภาษาที่เหมาะสมที่สุดในการทำ Package เพราะมีความเร็วในการทำงานสูง เชื่อถือได้สูง และเป็นภาษาที่นิยมใช้เขียน Application อื่นมากมาย เช่น Windows, Microsoft Office ฯลฯ พร้อมทั้งการนำเอาจุดเด่นของระบบฐานข้อมูลแบบ SQL Server เพิ่มความมีเสถียรภาพในการจัดเก็บข้อมูล ชนิดที่รับประกันได้ว่า ไม่มีวันล่ม ความเร็วในการทำงาน โดยทีมงานได้พัฒนาในระบบ Fat Server Tint Client คือการทำงานที่ Server 80% ที่เหลือที่งานที่ Client ทำให้การทำงานบนระบบ Internet หรือผ่าน Modem สามารถทำงานเป็นที่ยอมรับในความเร็วได้ และเมื่อนำ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่เหมาะสม และการนำฐานข้อมูลที่เหมาะสมมาใช้ การทำงานก็เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว ลดเวลา และต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งยังรองรับระบบอื่นๆ ในอนาคตได้ทันที

 

โปรแกรม BC Account for Windows ประกอบด้วย

1. ระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger (GL)
2. ระบบสินค้าคงคลัง Inventory Control (IC)
3. ระบบคลังสินค้า Where house Control (WH)
4. ระบบซื้อ/สั่งซื้อสินค้า Purchase Order (PO)
5. ระบบวิเคราะห์การซื้อ Purchase Analyze (PA)
6. ระบบบัญชีเจ้าหนี้ Account Payable (AP)
7. ระบบใบส่งของ/ใบกำกับสินค้า Bill/OE System
8. ระบบวิเคราะห์การขาย Sale Analyze (SA)
9. ระบบบัญชีลูกหนี้ Account Receivable (AR)
10. ระบบเงินสด/ธนาคาร Cash and CHQ System (CHQ)

 

11. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Add Tax (VAT)
12. ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา Fixed Assets (FA)
13. สร้างรายงาน / แบบฟอร์มบิลต่างๆ (Utility)
14. ระบบรักษาความปลอดภัย Security Control (SC)
15. ระบบติดตามทางเดินเอกสาร (Document Flow)
16. ระบบแผนที่
17. ระบบ ขายสินค้าหน้าร้าน (POS)

 จุดเด่นของระบบบัญชี BC Account for Windows

     เราได้ออกแบบระบบโดยคำนึงถึงการทำงานของผู้ใช้เป็นหลัก โดยอาศัยรูปแบบของการทำงานจริง เช่นเมื่อมี การขายสินค้า โปรแกรมจะทำการตัดสะต๊อกสินค้า ตั้งลูกหนี้การค้า ไปจนถึง
ปิดงบการเงินให้โดยอัตโนมัติ จุดเด่นโดยทั่วไปมีดังนี้คือ
     - เริ่มที่ระบบใดก่อนก็ได้ โปรแกรมสามารถที่จะทำงานได้ในบางระบบก่อน สำหรับบริษัท ที่ยังไม่พร้อม เช่น พิมพ์บิลให้ได้ก่อน แล้วทำระบบลูกหนี้ เงินสด ทำระบบจัดซื้อ เจ้าหนี้ และปิดงบในแยกประเภท โดยการทำงานเป็นไปทีละขั้นตอน เพื่อปรับตัวรองรับกับความสามารถของโปรแกรม
     - บันทึกเพียงครั้งเดียว สามารถทำงานแบบเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ เพื่อสะดวกใน การทำงาน เช่น เมื่อมีการขายสินค้าโปรแกรมจะทำการตัดสะต๊อก โอนยอดหนี้ไปยังโปรแกรมลูกหนี้ โดยอัตโนมัติ รวมถึงปิดงบให้เรียบร้อย ลดขั้นตอนการทำงานด้วยมือมากกว่า 20 ขั้นตอน พร้อมทั้งความเชื่อถือในข้อมูลได้ 100%
     - ค้นหาง่าย มีระบบการค้นหาข้อมูลมากมายหลายแบบ เช่น ต้องการเฉพาะสินค้าที่เป็นประเภทอะไหล่ หรือประเภทวัตถุดิบ เพื่อให้ข้อมูลในการค้นหาแคบลง หรือถ้าไม่มีสามารถที่จะเพิ่มรายละเอียดได้ทันที เช่นสินค้าตัวใหม่ โดนการทำงานเป็นระบบ Multi Document ไม่ต้องเข้าๆออกๆ ระหว่างระบบ เพื่อความสะดวก และต่อเนื่องใน การทำงาน เช่น ขณะที่ทำรายการซื้อสินค้า ถ้าเป็นสินค้าตัวใหม่ เพิ่มใหม่ได้ทันที แล้วกลับมาทำรายการซื้อโดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดการซื้อใหม่ทั้งหมด
     - ปลอดภัยทุกขั้นตอน กำหนดระดับในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกจอภาพ ป้องกันราคา และป้องกันต้นทุนไม่ให้แสดง โดยโปรแกรมจะถามรหัสผ่านก่อนเข้าสู่โปรแกรม พร้อมทั้งมีระบบ User Tracking ติดตามการทำงานของผู้ใช้แต่ละคน ตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลา
     - ระบบอนุมัติการทำงาน โปรแกรมสามารถกำหนดให้มีการอนุมัติรายการระหว่างการทำงานได้ เช่น เมื่อมีการขายสินค้าราคาต่ำกว่าที่กำหนด โปรแกรมจะถามรหัสของผู้มีอำนาจอนุมติ ถ้าไม่มี ไม่สามารถที่จะขายได้ (ผลของการอนุมัติ โปรแกรมจะแสดงใน User Tracking)
     - ระบบติดตามการทำงาน โปรแกรมมีระบบ Link List กล่าวคือ เมื่อท่านพิมพ์รายงาน แล้วสงสัยว่ายอดหนี้หนึ่งล้านบาทประกอบด้วยบิลใดบ้าง ท่านสามารถกดที่ยอดเงิน โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดให้ และยังสามารถที่จะกดต่อไปเรื่อยๆ จนถึงเอกสารต้นทาง ทำให้การตรวจสอบ และทำความเข้าใจกับข้อมูล เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อการตัดสินใจ
     - ไม่มีวันล่ม มีระบบการป้องกันข้อมูลผิดพลาด พร้อมทั้งซ่อมข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีข้อมูลเสียหายจากไฟฟ้าดับ หรือสาเหตุอื่นๆ
     - ไม่ต้องประมวลผล กำหนดการปิดเปิดงวด ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องประมวลผลใดๆทั้งสิ้น ทำให้สะดวกในการทำงาน และ ไม่ต้องลบข้อมูลเก่าทิ้ง ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และเมื่อมีการปิดงวดโปรแกรมจะทำการ Lock รายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อป้องกันการแก้ไขย้อนหลัง
     - สร้างรายงานได้เองตามที่ต้องการ โปรแกรมมีส่วนที่สามารถสร้างรายงานพร้อมทั้งสร้างฟอร์มให้ตรงกับเอกสารของแต่ละบริษัทได้ทันที เช่น ใบกำกับภาษี SLIP หัก ณ.ที่จ่าย ฯลฯ
     - สร้างงบการเงินได้ไม่จำกัด ในรูปแบบของ Worksheet สามารถเห็นยอดต่างๆ ได้ทันทีขณะสร้างงบ ทำให้หมดปัญหาเรื่องงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นงบกำไรขาดทุนขั้นตอน งบดุล งบกระแสเงินสด เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน ผู้ใช้สามารถสร้างได้เองไม่จำกัดจำนวนหน้า แยกแผนก การจัดสรร โครงการได้ทันที
     - พิมพ์รายงานได้สวยงาม เพราะปรับปรุงรูปแบบของรายงาน แม้กระทั่งรูปแบบของตัวอักษร สีของตัวอักษรได้ทันทีที่พิมพ์รายงาน เหมาะสำหรับรายงานที่ต้องการพิมพ์สี
     - กำหนดรูปแบบของลำดับเอกสาร กำหนดรูปแบบหมายเลขเอกสารได้ตามความต้องการ เช่น  4202-J0001 หรือ J00001 เพื่อให้การ Implement ระบบงานเป็นไปอย่างสะดวก สามารถกำหนดได้ในแต่ระบบแยกอิสระ เช่น หมวด AA กำหนดให้เป็นใบกำกับภาษี หมวด AB กำหนดให้เป็นกำหนดให้เป็นใบส่งสินค้า JV กำหนดให้เป็นค่าใช้จ่าย โปรแกรมจะ Running ให้เองแยกตามหมวดโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งยังมีระบบการตรวจสอบด้วยว่า มีหมายเลขใดบ้างที่ข้ามไป (จากการลบ)
     - ส่วนลดหลากหลายระดับ ทุกโปรแกรม กำหนดส่วนลดเป็นขั้นได้ เช่นลด 5%, 3%, 1000 คือ ลด 5% แล้วลด 3%
ลดอีก 1000 บาท เป็นต้น สามารถลดได้ทั้งระดับตัวสินค้า และระดับบิล หรือใบเสร็จ
     - ง่ายต่อการเรียนรู้ มีระบบการสอนในแผ่น CD สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา เป็นภาพเคลื่อนไหว แสดงการทำงานกับข้อมูลตัวอย่าง เพื่อสร้าง ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมอย่างถูกต้อง
     - ข้อความช่วยเหลือ แบบ Html ที่อยู่บน Internet ผู้ใช้สามารถดู และพิมพ์ออกมาได้ทันที โดยไม่ต้องพึ่งคู่มือการใช้โปรแกรม
     - ออกแบบระบบได้เอง หรือสร้างระบบเชื่อมต่อ BC Account แถมโครงสร้างของโปรแกรม (Data  Flow) พร้อมคำอธิบาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถศึกษา และทำการสร้างโปรแกรมเชื่อมต่อ หรือสร้างรายงานเพิ่มเองได้ทันที จึงมั่นใจได้ว่า รายงานตรงใจผู้บริหาร
     - ประมวลผลรวดเร็ว เพราะโปรแกรม BC Account ออกแบบมาเป็นระบบประมวลผลที่ Server ทำให้การทำงานรวดเร็วมาก เช่น เมื่อบันทึก รายการขาย 100 รายการสินค้า ไม่เกิน 30 วินาที พร้อมทั้งระบบ OLE DB เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
     - ขยายระบบงานได้มากมาย เพราะโปรแกรมได้ออกแบบมาเพื่อให้เป็นระบบเปิด คือสามารถสร้างรายงานเองได้ไม่จำกัด  พร้อมทั้งเตรียมระบบสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ
     - สามารถเก็บและแสดงแผนที่ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย การแสดงการขนส่ง สายการเก็บเงิน ผู้ใช้สามารถสร้างแผนที่ได้เองโดยไม่จำกัด โดยระบบแผนที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น หนึ่งแผนที่ ต่อลูกหนี้ 100 คน
     - Recurring สามารถเก็บรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่ใช้ประจำไว้ได้ เช่น ธุรกิจขายหนังสือพิมพ์ ต้องพิมพ์บิลเหมือนกันเกือบทุกใบ สามารถบันทึกรายการให้โปรแกรมจำไว้ก่อน แล้วเรียกใช้ในภายหลัง ทำให้ การทำงานลดเวลา และข้อผิดพลาดได้มาก หรือในกรณีที่ต้องการซื้อสินค้า แล้วขายทันที (โป๊วสินค้า) สามารถกำหนดการจดจำขณะบันทึกซื้อ และดึงรายละเอียดที่บันทึกไว้แล้วมาไว้ในบิลขาย ทำให้การบันทึกข้อมูลทำได้รวดเร็ว และแม่นยำ
     - พิมพ์รายงานด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดเข็ม (Dot Matrix) สำหรับผู้ที่ต้องการรายงานที่พิมพ์ในรูปแบบ Text Mode เพิ่มความเร็วในการพิมพ์ สามารถพิมพ์ได้กับเครื่องพิมพ์ EPSON-LQ, LX, NEC, OKI, Panasonic ฯลฯ และสามารถใช้ได้กับ Line Printer
     - ระบบตรวจสอบเอกสาร เพื่อใช้ในการตรวจสอบเอกสาร ว่ามีเอกสารใดบ้างที่ไม่ปรกติ อันอาจจะเกิดจาก ข้อมูลสูญหาย เนื่องจากเครื่องเสีย หรือเผลอเข้าไปแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล ระบบจะตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ถ้ามีอะไรไม่ปรกติ จะแจ้งให้กับผู้ใช้ทราบเพื่อทำการบันทึกเพิ่ม หรือแก้ไข ทำให้ยอดบัญชีถูกต้องอยู่ตลอดเวลา
     - Report Link List เมื่อพิมพ์รายงาน แล้วสงสัยว่ายอดหนี้หนึ่งล้านบาท ประกอบด้วยบิลใดบ้าง ท่าน สามารถกดที่ยอดเงิน โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดให้ และยังสามารถที่จะกดต่อไปเรื่อยๆ จนถึงเอกสารต้นทาง ทำให้ การตรวจสอบ และทำความเข้าใจกับข้อมูล เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อการตัดสินใจ
     - DDE (Dynamic Data Exchange) เป็นระบบของ Windows เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Application เช่น Excel สามารถเรียกข้อมูลจาก BC Account แบบทันที กล่าวคือ เมื่อมีการบันทึกรายการซื้อ หรือขาย ข้อมูลใน Excel ก็จะเปลี่ยนตามทันที เหมาะสำหรับการสร้างรายงานประมาณการรายได้ ประมาณการ รายจ่าย คำนวณกำไรขาดทุน ที่จำเป็นต้องใช้ใน Excel โดย BC Account ได้เตรียม Function ในการทำงานร่วมกับ Excel ไว้มากกว่า 100 Function
     - Multi Document สามารถเปิดหลายๆ หน้าจอพร้อมกันได้ เช่น สามารถคีย์ข้อมูลพร้อมๆ กับดูรายงาน หรือสามารถเปิดรายงานหลายๆ ตัว เพื่อเปรียบเทียบยันยอดกันได้

       

    BCPOS for Windows ระบบริหารการขายหน้าร้าน
  * เป็นระบบที่ช่วยในการขายสินค้าในรูปแบบ Point of Sale เช่น ร้านมินิมาร์ท
  * มีระบบ Barcode และการพิมพ์ใบกำกับภาษีแบบย่อ
  * สามารถพิมพ์ได้ทั้ง ผ่าน Windows Driver และยิงตรงผ่าน Port (Com,Lpt)
  * รองรับการทำงานกับเครื่องชั่งได้
  * สามารถเชื่อมต่อเครื่อง รูดบัตรเครดิตได้โดยตรง
  * สามารถรองรับการชำระหลายแบบพร้อมกัน


ธุรกิจที่สามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ได้
  * ธุรกิจที่มีสาขามาก และต้องการเชื่อมต่อแบบ online
  * ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีใช้มากกว่า 200 แห่ง
  * ธุรกิจจำหน่าย CD, VCD มีปริมาณสินค้ากว่า 90,000 รายการ
  * ธุรกิจฝากขาย รองรับคลังสินค้ามากกว่า 300 คลังสินค้าทั่วประเทศ
  * ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก,ร้านสะดวกซื้อ,ร้านขายยา รองรับ Barcode และวันหมดอายุ
  * ธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ มีสินค้ามากกว่า 30,000 รายการ พร้อม Serial Number
  * ธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า มีระบบ Serial Number
  * ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ
  * ธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์
  * ธุรกิจโรงงาน รองรับการคำนวณต้นทุน และเชื่อมต่อกับระบบ MRP
  * ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เชื่อมต่อไปถึงหน้างาน เพื่อคุมค่าใช้จ่าย EOQ และสต็อก
  * ธุรกิจนำเข้า ส่งออก รองรับการเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
  * ธุรกิจรับทำบัญชี ดึงข้อมูลจากลูกค้าเพื่อปิดบัญชีอัตโนมัติ
  * ธุรกิจขายสินค้าแบบ online เชื่อมต่อกับระบบ e-Ordering
 
กลุ่มลูกค้า OEM, Partner ที่ใช้ BC Account for windowsและลูกค้าทั่วไปอีกมากกว่า 4,000 บริษัท ทั่วเอเชีย
- Nestle Icream นำโปรแกรม BC Account for Windows 2.0 ใช้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
- Fascino นำโปรแกรม BC Account for Windows 2.0 ใช้กับร้านค้าเฟรนชาย จำหน่ายยาทั่วประเทศ
- DTAC Shop นำโปรแกรม BC Account for Windows 2.0 ใช้กับร้านค้าโทรศัพท์มือถือ กว่า 450 แห่ง
- Cimenthai Home Mart นำโปรแกรม CHAMP 5.5 (Cementhai Homemart Application Management Program) ใช้กับร้านค้าปลีก ค้าส่งทั่วประเทศ ในชื่อ Cementhai Home Mart กว่า 300 แห่ง ประกอบด้วย ระบบขายส่ง ระบบขายปลีก ระบบขาย Point of Sale (เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน)
- Philips Lighting หลอดไฟฟ้า PHILIPS นำโปรแกรม BC Account for Windows 5.0 ไปใช้งานกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงค์โปร์ (เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน)
- Johnson & Johnson นำโปรแกรม BC Account for Windows 5.5 ไปใช้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ (เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน)
- Green Spot นำโปรแกรม BC Account for Windows 5.5 ไปใช้กับสาขาทั่วประเทศ
บริษัทฯ ห้างร้านทั่วไป กว่า 3,000 รายทั่วประเทศ
 

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการด้านระบบบัญชี และโปรแกรม BC Account ภาคเหนือบางส่วน
กลุ่มโฮมมาร์ท วัสดุก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้าง  อสังหาริมทรัพย์

1.บริษัทนพดลพานิช
2.บริษัทนิ่มซี่เส็งพร็อพเพอร์ตี้
3.บริษัทเชียงใหม่ล้านนาซีวิล+โคมัสสึ
4.บริษัท SHM คอนสตรัคชั่น
5.บริษัทสุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย และสุขสวัสดค้าไม้
6.บริษัทไม้อบทวีพรรณ
7.บริษัทเชียงใหม่วรรธนะ(ฮกเชียงล้ง)
8.บริษัทพาณิชย์วิบูลย์
9.บริษัทซิ้นเซียงหลี(สนญ- สาขา)
10.หจก.เชียงใหม่หลีเฮง และหลีเฮงวัฒนา
11.บริษัทสินสุดาวัสดุก่อสร้าง
12.บริษัททวีพาณิชย์ลำพูน
13.บริษัทดิงโก้นครพิงค์
14.หจก.แม่จันวัสดุภัณฑ์
15.สุโขทัยซีเมนต์
16.หจก.เชียงรายรายกิจชัยเจริญ
17.บริษัทเชียงรายคอนกรีต
18.หจก.ทวิภัณฑ์ฮอด
19.หจก.จินทนาพร
20.บริษัทแสงไพบูลย์(เชียงราย)
21.บริษัทพานพงษ์ไทยคอนสตรัคชั่น(อ.พาน จ.เชียงราย)
22.ควีนแลนด์ เอนจิเนียริ่ง
23.บริษัทบ่อสร้างคอนกรีต
24.บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง
25.บริษัทดอยสะเก็ดคอนกรีต
26.บริษัททานุเอ็นจิเนียริ่ง
27.โครงการศิวาลัยวิลเลจ
28.โครงการล้านนาวิลเลจ
29.โครงการบ้านใบไม้

กลุ่มบริษัทเช่าซื้อ Lissing
1.บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่งจัด(และบริษัทในเครือ200สาขา)
2.บริษัทธนากาญจน์ลิสซิ่ง
3.บริษัทสินสันทรายลิสซิ่ง
4.กลุ่มบริษัทฟูอนันต์
5.บริษัทช้อยส์ คาร์ เรนท์ทอล
กลุ่มบริษัทงานบริการ อะไหล่ยนต์ ท่องเที่ยว ตัวแทนขายสินค้าและส่งออก
1.บริษัทสแตนดาร์ดทัวร์
2.กลุ่มบริษัทโตโยต้าภาคเหนือ(พะเยา เชียงราย)
3.บริษัทนพรัตน์ยางยนต์
4.บริษัทวีไซน์ มีเดีย จำกัด
5.บริษัท พรีม่าเฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด
6.บริษัทอีซูซุเชียงใหม่เซลส์ (ตัวแทนขายอีซูซุเชียงใหม่)
7.บริษัทเวียงพิงค์การยาง
8.บริษัทยางทองอะไหล่ยนต์
9.ห้างทองเพชรทองมังกรทองเยาวราช
10.บริษัทดนตรีสีสัน
11.กลุ่มบริษัทสกุลชัย
12.โกดักโฟโต้ช็อป
13.บริษัทเชียงรายสินธานี
14.บริษัทสิงห์นครพิงค์
15.ปรีดาอะไหล่ยนต์
16.โชคชัยอะไหล่
17.ห้าแยกยานยนต์(อะไหล่มอเตอร์ไซด์)ง
18.บริษัท เดอะพรอฟิต กรุ๊ป จำกัด(ร้านอาหารตังเกเรสเตอรองส์)

กลุ่มบริการด้านโรงแรม
1.โรงแรมพิงค์พยอม
2.โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์
3.โรงแรมเรือนระมิงค์
4.ผาราดตะวันรอน
5.โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิล
6.แม่ฮ่องสอนรีสอร์ท

กลุ่มบริษัทโรงงานอุตสาหกรรม
1.บริษัทซีพีดี บรรจุภัณฑ์
2.บริษัทโกลเด้นท์รีไซเคิล
3.บริษัทคอสเมติค เซนเตอร์
4.บริษัทเอส.วี.เอส. ค้าไม้ จ.ลำปาง
5.บริษัทอิวหลีอุตสากรรม จ.ลำปาง
6.บริษัทวี.พี.เอฟ. กรุ๊ป   (ฟาร์มหมู)
7. บริษัท โฟร์ ที จำกัด   (ฟาร์มหมู)

กลุ่มบริษัทด้านขายอุปกรณ์อีเลคโทรนิค ซอฟแวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.บริษัทอาร์ตแอนด์เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด
2.บริษัทอาร์เทค ฮอบบี้ คราฟท์
3.บริษัทเชียงใหม่สยามกราฟฟิค
4.บริษัทไมโครจินิซิส
5.บริษัทอิเล็กโทรนิคส์คอมแอนด์คอน
6.บริษัทเอส.โอ.เอส.ซูลูชั่น
7.พี.ที.เอ็น.เอส

กลุ่มกิจการซื้อมาขายไป
1.ร้านเจอิ่มบุญ
2.บริษัท เชียงใหม่ วอลล์ จำกดั
3.Pinn Shop
4.น้ำมันหอมอาม่า

กลุ่มส่วนราชการ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล LABและมูลนิธิทั่วไป
1.โรงพยาบาลสวนปรุง
2.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
3. ไนท์ซาฟารี(เชียงใหม่)
4.โรงพยาบาล(สถาบัน) แมคเคน
5.โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
7.สถานพยาบาลเอ็ม.ที.แล็บ (ชม.)
8.สนามกอร์ฟลานนา (สมาคมทหาร)
9.สมาคมผู้กำกับ น.ศ.วิชาทหาร ช.ม. ลำพูน
10.ศูนย์บำบัดยาเสพติดภาคเหนือ
11.ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
12.ศูนย์หัตถกรรม วัฒนธรรมเรือนไทยไมตรี
13.คณสตรีคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์
14.คริสจักร ลาฮู แบ๊บติสต์
15.คริสจักรความหวังเชียงใหม่(สำนักงานใหญ่)
16.มูลนิธิจิตรภักดี
17.มูลนิธิความร่วมมือชนเผ่าพื้นเมืองฯ
18.มูลนิธิโลกทัศน์ไทย
19.โรงเรียนศรีธนาพาณิชการ (การเรียนการสอน และระบบบัญชี)
20.โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา (การสอน และระบบบัญชี)
21.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (การเรียนการสอน)
22.มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่(การเรียนการสอน และระบบบัญชีและการเงิน)
23.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ใช้ในการเรียนการสอน)
24.วิทยาลัยเชียงราย(ใช้ในการเรียนการสอนนัก)
25.มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่(ใช้ในการสอน และระบบบัญชี)

แยกตาม  ผลงานความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการงานด้านจัดทำบัญชี


1. บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด
2. บริษัท นิ่มซี่เส็งพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3. บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
4. บริษัท เซนเตอร์ไลน์ จำกัด
5. บริษัท วัชรีเกษตรภัณฑ์ จำกัด
6. บริษัท สินสันทราย จำกัด
7. บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด
8. บริษัท ชัยเสรี จำกัด
9. บริษัท ลิขิตชีวัน จำกัด
10. บริษัท มัทนพาณิชย์ เชียงใหม่ จำกัด
11. บริษัท โมกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
12. บริษัท เพอร์เฟ็คเฮ้าท์ ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด
13. บริษัท พูนทรัพย์ เทเลคอม จำกัด
14. บริษัท ดี ลักษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
15. บริษัท นอร์ทโฮม จำกัด
16. บริษัท เหมืองแร่แม่อาว จำกัด
17. บริษัท บ้านเชียงซอฟท์ จำกัด
18. บริษัท เอส เอ็ม แอล ซอฟท์ จำกัด
19. บริษัท ริมปิงฮอลลิเดย์ทัวร์ จำกัด
20. บริษัท แอ็คคิวลิตี้ คลับ
21. บริษัท ศิริธิดา จำกัด
22. บริษัท ซีเอ็ม คาร์โรล ฟู๊ดส์ จำกัด
23. บริษัท อินฟอร์เมชั่น แฟคตอรี่ จำกัด
24. บริษัท พาเลซเพลส จำกัด
25. บริษัท นพมาศ สปา จำกัด
26. บริษัท เบญจรัตน์พัฒนา จำกัด
27. บริษัท ดัชท์ ซิคิวลิตี้ จำกัด
28. บริษัท นิมมานพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
29. บริษัท จอห์นสันกรุ๊ป จำกัด
30. บริษัท ซี เอส อาร์ แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด
31. บริษัท ดิจิ-ไซน์ มีเดีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
32. บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
33. บริษัท ซี เอส อินเตอร์เทรด จำกัด
34. บริษัท แพรวาไหมไทย จำกัด
35. บริษัท พีเพิลพอยท์ จำกัด
36. บริษัท เชียงใหม่ วอลส์ จำกัด
37. บริษัท อะการ์วู้ดสยาม จำกัด
38. บริษัท ทิพย์เกษตร จำกัด
39. บริษัท อินโนเวชั่น เทเลคอม จำกัด
40. บริษัท คอมโมดิตี้ส์ แพลเน็ต (ประเทศไทย)
41. บริษัท อี เอส ที คอร์เปอเรชั่น จำกัด
42. บริษัท กรนราศักดิ์ จำกัด
43. บริษัท ลำพูนรวมแพทย์ จำกัด
44. บริษัท ทรานซ์พาเรนท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
45. บริษัท ไตรทัศน์ จำกัด
46. บริษัท เปเปอร์อาร์ค จำกัด
47. บริษัท เอกา วาลัย จำกัด
48. บริษัท เอกาดีไซน์ จำกัด
49. บริษัท บีทูบี อินเตอร์เทรด จำกัด
50. บริษัท อมาเดอุส มิวสิค จำกัด
51. บริษัท พี พี เอส รีเฟอร์มิ่ง จำกัด
52. บริษัท เชียงใหม่ไวน์เซลล่า จำกัด
53. บริษัท พรหมเจริญอินเตอร์เทรด
54. บริษัท บรรจุทรัพย์เอ็กซพอร์ต
55. บริษัท เกสรเครื่องประดับ จำกัด
56. บริษัท ชลธร จำกัด
57. บริษัท สี่ แปด หก จำกัด
58. บริษัท เบสท์อายเลเซอร์ จำกัด
59. บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ไฟร์ จำกัด
60. บริษัท วรพิพัฒน์บางกอกกรุ๊ป จำกัด
61. บริษัท สันกำแพงเกษตรพัฒนา จำกัด
62. บริษัท เอส พี ที โลจิสติคส์ จำกัด
63. บริษัท ศิลาฟาร์ม จำกัด
64. บริษัท จรูญทัวร์ จำกัด
65. บริษัท เอเซี่ยน พลัส เซอร์วิส จำกัด
66. บริษัท สบันงา ออริจินัล จำกัด
67. บริษัท มหานคร เทรนนิ่งกรุ๊ป จำกัด
68. บริษัท ศุภโชคเทรนนิ่ง จำกัด
69. บริษัท โภคินเทรนนิ่ง จำกัด
70. บริษัท เพชรนครพิงค์เอเยนซี่ กรุ๊ป จำกัด
71. บริษัท นิธิบุญ จำกัด
72. บริษัท เคลียร์วิชั่น จำกัด
73. หจก. เจียระไน 17
74. หจก.  มือทอง
75. หจก.  เอ็นวี เทรนนิ่ง
76. หจก. สหะสกรู
77. หจก. บางไผ่อะไหล่เชียงใหม่
78. หจก. ตง ตง สกรูน็อต แอนด์ ทูลส์
79. หจก. เชียงใหม่วีระวิศวการ
80. หจก. ควีนสแลนด์
81. หจก. เอ็นพลัสคอนสตรัคชั่น
82. หจก. เชียงใหม่สโตน จำกัด
83. หจก. ตังอู๋เซ้ง
84. หจก. ชุนเส็งวัสดุก่อสร้าง
85. หจก. รัตนสุขโลหะกิจ
86. หจก. ส. วันสูงวิศวกรรม
87. หจก. เสริมโชคอนันต์ เอ็นจิเนียริ่ง
88. หจก. ศิริบุรินทร์
89. หจก. เอส เอช เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล
90. หจก. สามัคคีวัสดุภัณฑ์
91. หจก. มาสเตอร์คลีนลอนดรี้
92. หจก. อัครออย
93. หจก. เพชรธาพาร์ทเนอร์
94. หจก. พิงค์ไพศาลขนส่ง
95. หจก. ฟิวเจอร์ โลจิสติค
96. หจก. โรงงานตั้งหยู่ฮึ้ง
97. หจก. ชุติมาพริ้นติ้ง
98. หจก. สยามเพ้นท์ติ้ง
99. หจก. ธนกรพันธ์
100. หจก. เอส.พี.วินเนอร์ ซัพพลาย
101. หจก. หริภุญชัยมอเตอร์
102. หจก. แชมป์เทคนิคคอล
103. หจก. หลิวจิรพันธุ์
104. หจก. เพชรเจมส์
105. หจก. ฮิส แอนด์ เฮอร์
106. หจก. พี.ดี.เค.เคมีไฟร์ แอนด์ เซอร์วิส
107. หจก. ทัวร์ช้างสเปเซียล
108. หจก. อ้อมดอย รีสอร์ท
109. หจก. บ้านกับดอย
110. หจก. บี.คิว. ซัพพลาย


ลูกค้าใช้โปรแกรม BC Account  และบริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service)
 
1. บริษัท นพรัตน์ยางยนต์ จำกัด
2. บริษัท ศูนย์ยางนพรัตน์ จำกัด
3. บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จำกัด
4. บริษัท มัทนพาณิชย์ จำกัด
5. บริษัท ศรีมุทราอาร์ต แอนด์ เดคคอร์ จำกัด
6. บริษัท เชียงใหม่ล้านนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
7. บริษัท โฟร์ที จำกัด
8. บริษัท พรีน่าเฟรซฟู๊ด จำกัด
9. บริษัท สหฟาร์มเห็ด จำกัด
10. บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด
11. บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนค้าไม้ จำกัด
12. บริษัท คอมเทลซัพพลาย จำกัด
13. บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จำกัด
14. บริษัท ใบเฟิร์นเฮลท์ตี้โฮม จำกัด
15. มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย
16. โครงการบ้านจัดสรร สันทรายปาร์ควิว
17. หจก. ทวิภัณฑ์ฮอด
18. หจก. ทวิภัณฑ์ฮอดคอนกรีต
19. หจก. อินเตอร์เทคเทรดดิ้ง
20. มหาวิทยาลัย นอร์ท เชียงใหม่
21. บริษัท บุญโภคทรัพย์ จำกัด
22. บริษัท ปิงมานูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 

ลูกค้าที่ใช้โปรแกรม BC Account และบริการที่ปรึกษาการนำระบบขึ้นใช้งาน (บางส่วน)
 
1. บริษัท ซี.พี.ดี บรรจุภัณฑ์ จำกัด
2. บริษัท วี.พี.เอฟ กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท สแตนด์ดาร์ด ทัวร์
4. บริษัท เชียงใหม่ธนกร จำกัด (จิปาถะ)
5. บริษัท นพดล พานิช จำกัด
6. บริษัท สุขสวัสดิ์ค้าไม้ จำกัด
7. บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จำกัด
8. บริษัท ซิ้นเชียงหลี จำกัด
9. บริษัท พาณิชย์วิบูลย์ จำกัด
10. บริษัท วีซายน์ มีเดีย  จำกัด
11. บริษัท รวมป้าย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
12. บริษัท อาคารสินแมชชีนเนอรี่ จำกัด
13. บริษัท อีซูสุ เชียงใหม่เซลส์ จำกัด
14. บริษัท เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด
15. บริษัท พี คอลเลคชั่น จำกัด
16. บริษัท ไพน์เอสเตท จำกัด (หมู่บ้านล้านนาธารา)
17. บริษัท ดิงโก้นครพิงค์ จำกัด
18. บริษัท ว.ซื่อเจริญกิจเต้นท์และผ้าใบ จำกัด
19. บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จำกัด
20. บริษัท เกรทแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
21. บริษัท ฟ้าไฉ จำกัด
22. บริษัท ลักษณ์ธนากุล จำกัด
23. บริษัท นันทพันธ์ พริ้นติ้ง จำกัด
24. บริษัท เอส เนต เทรดดิ้ง จำกัด
25. หสม.ขนมบ้านอาจารย์
26. บริษัท เกษรเครื่องประดับ จำกัด (ร้านลูกปัด)
27. บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
28. บริษัท เชียงใหม่วอล์ล จำกัด
29. บริษัท ศรีวัตสะ จำกัด (โรงแรมราชมรรคา)
30. บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด (กรุงเทพฯ)
31. บริษัท แสงไพบูลย์ จำกัด (เชียงราย)
32. บริษัท พานพงษ์ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด
33. หจก. เชียงรายกิจชัยเจริญ
34. หจก. แม่จันค้าวัสดุ
35. หจก. วีอาร์ (ลำพูน)
36. หจก. สินสุดาพาณิชย์ (ลำพูน)
37. หจก. ทวีพาณิชย์ (ลำพูน)
38. หจก. สมพลการก่อสร้าง (ลำพูน)
39. หจก. กิจอาคมการค้า (ลำพูน)
40. หจก. ตันติออโตเมชั่น (ลำพูน)
41. บริษัท แสงชัยเอาท์เลท จำกัด (ลำปาง)
42. ร้านไพศาลอีเล็คโทรนิค  (ลำปาง)
43. หจก. ลำปางชัยยาก่อสร้าง (ลำปาง)
44. ร้านเจียวพานิช (ลำปาง)

ความสามารถพิเศษบางส่วน
1..Data base ที่สามารถใช้ได้ ในการเลือกควรดูว่า Admin สามารถใช้โปรแกรมใดดีที่สุด หาคนมาดูแลง่ายที่สุด สำหรับบริษัทที่ไม่ใหญ่มาก มีงบน้อย แต่ต้องการ Database ที่ดีกว่า Microsoft Access (มีปัญหาบ่อย) แนะนำให้ใช้ Microsoft MSDE เป็นโปรแกรม Database ที่ Microsoft แจกฟรี สามารถใช้งานได้สูงสุด 25 เครื่อง และสามารถ Upgrade เป็น Microsoft SQL ชุดใหญ่ได้ทันที เพราะเป็นตระกูลเดียวกัน
2.Multi Company เป็นการทำงานแบบหลายบริษัทรวมกัน เช่น ยอดคงเหลือสินค้ารวมกัน ยอดคงเหลือลูกหนี้รวมกัน ยอดคงเหลือเจ้าหนี้รวมกัน งบดุลแบบ Consolidate โดยการทำงานของระบบจะแยกฐานข้อมูลออกจากกัน เนื่องจากการบริหารงานฐานข้อมูลจะสะดวกกว่าการใช้แบบรวม เช่น การสำรองข้อมูล การแยกเก็บข้อมูลแต่ละบริษัทอาจจะแยกเป็นคนละ Server หรืออยู่คนละจังหวัด
3.Multi Language เป็นการทำงานพร้อมกันหลายภาษา เช่น ผู้บริหารเป็นชาวไต้หวัน เมื่อเข้ามาในระบบ โปรแกรมจะแสดงเป็นภาษาจีนให้โดยอัตโนมัติ, พนักงานเป็นคนไทยก็จะแสดงภาษาไทยให้โดยอัตโนมัติ แต่ข้อมูลเป็นภาษาที่แสดงจะเป็นข้อมูลบันทึกเข้าไป ไม่สามารถแปลได้ตัวที่เปลี่ยนได้จะเป็นหน้าจอทั้งหมด และรายงานทั้งหมด (มีโปรแกรมเปลี่ยนภาษา BC Account ใช้ได้กับทุกภาษาที่ Windows Support)
4.ระบบตรวจสอบเอกสาร (Document Flow) เพื่อสำหรับดูว่าเอกสารมีการอ้างอิงถึงกันหรือยัง เช่น สั่งขายแล้ว มีการขายสินค้าหรือยัง หรือซื้อ จากใบสั่งซื้อใบใดบ้าง
5.ระบบ Log Book เพื่อเป็นการป้องกันการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ออกบิลไปแล้วเรียกมาแก้ไขทีหลัง เมื่อมีปัญหาเหล่านี้ Admin สามารถที่จะเรียกรายการนั้นๆ ขึ้นมาตรวจสอบได้ว่ามีการแก้ไขอะไรไปบ้าง โดยการเก็บเอกสารระดับต้นฉบับ จะเก็บไว้ในรูปแบบ XML เท่านั้น ส่วนการติดตามการทำงานจะเก็บในระดับ Database
6.ใช้ผังบัญชีแบบแยกแผนก
7.ในโปรแกรมมีระบบ Cost Center, Profit Center จุดเด่นคือ ผังบัญชีเดียวสามารถแยกแผนกได้ไม่จำกัด ทำให้การทำงานของแผนกบัญชีง่าย เพราะว่าสามารถบริหารผังบัญชีตามความจำเป็น และยังสามารถสนองความต้องการของฝ่ายบริหารได้ในด้านรายงานวิเคราะห์แยกแผนก
8.ใช้ผังบัญชีแบบแยกโครงการ ผังบัญชีเดียว แยกโครงการตามที่ต้องการ เช่น โครงการแนะนำสินค้า โครงการปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้การคำนวณต้นทุนถูกต้อง
9.ใช้ผังบัญชีแบบแยกการจัดสรร ผังบัญชีเดียว แยกการจัดสรรได้ไม่จำกัด เพื่อแสดงรายงานแยกตามการจัดสรรได้
10.ใช้ผังบัญชีแบบแยก JOB ผังบัญชีเดียว แยกตาม JOB ได้ไม่จำกัด และแสดงรายงานแยกตาม JOB ได้
11.ใช้ผังบัญชีแบบแยกส่วนงาน Part of Job ผังบัญชีเดียว สามารถใช้ JOB ย่อยได้ไม่จำกัด
12.ใช้ผังบัญชีแบบแยก Site ผังบัญชีเดียว สามารถแบ่งงานได้ไม่จำกัด
13.ใช้ผังบัญชีแบบแยกสาขา สามารถทำบัญชีสาขาได้ (ในระบบบัญชีแยกประเภท ในสต็อกจะสัมพันธ์กับคลังสินค้าด้วย)
14.ระบบ Auto Packing สำหรับธุรกิจที่มีหน่วยนับหลายหน่วย เช่น ซื้อเป็นโหล ขายเป็นชิ้น BC Account รองรับการทำงานแบบหลายหน่วยนับ โดยสามารถดูได้ว่าหน่วยใดเหลือเท่าใดในหลายรูปแบบ เช่น คงเหลือ 5โหลx4ชิ้น ในด้านต้นทุนโปรแกรมสามารถคำนวณต้นทุนได้ถูกต้อง 100% ไม่ว่าจะเพิ่มหรือเปลี่ยนหน่วยที่ใช้ จะไม่กระทบการคำนวณต้นทุนแม้แต่สตางค์เดียว หลายหน่วยนับแบบ Auto Packing หลายหน่วยนับแบบ Auto Packing
15.หน่วยนับขนาน เช่น เหล็ก บันทึกด้านบัญชีเป็นกิโลกรัม แต่ซื้อขายทั้งกิโลกรัม และเป็นเส้น หรือสังกะสี บันทึกด้านบัญชีเป็นแผ่น แต่ซื้อขายทั้งแผ่น และตารางฟุต
16.ระบบที่เก็บสินค้า (Location, Shelf) เป็นการบริหารพื้นที่ สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าเก็บไว้ที่ใดบ้าง คงเหลือจำนวนเท่าใด (มีเฉพาะยอดคงเหลือ)
17.ระบบยอดคงเหลือแยก Color, Size, Style ในกรณีที่มีการคุมสต็อกสี ขนาด หรือแบบ สำหรับธุรกิจรองเท้า ธุรกิจขายเสื้อผ้า โปรแกรมสามารถรองรับได้ระดับ Location, Shelf ระดับคลังสินค้า และระดับสินค้า โดยใช้รหัสสินค้าเพียงรหัสเดียว และสามารถวิเคราะห์ได้ว่า สีใดขายดี ขนาดใดขายดี แบบใดขายดี หรือไม่มีการเคลื่อนไหว
18.ระบบต้นทุนรวมคลัง ในกรณีที่มีการแยกคลังสินค้าในการบริหาร แต่ไม่ต้องการแยกต้นทุนออกจากกันก็สามารถทำได้
19.ระบบต้นทุนแยกคลัง เพื่อใช้ในการทำการเคลื่อนไหวแยกคลัง การคำนวณต้นทุนแยกคลัง ทุกระบบต้นทุน สามารถตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงเหลือของแต่ละคลังได้ทันที
20.ใบเสนอซื้อ สำหรับแผนกต่างๆ เช่น กระดาษหมด, วัตถุดิบหมด ต้องการสินค้า สามารถทำใบเสนอซื้อ และส่ง email แจ้งเตือนผู้มีอำนาจอนุมัติได้ทันที
21.อนุมัติเสนอซื้อ เมื่อแต่ละแผนกเสนอซื้อมาแล้ว โดยแบ่งออกเป็นแผนก
22.ระบบสืบราคา เมื่อทำการอนุมัติใบเสนอซื้อแล้ว นำใบเสนอซื้อทั้งหมดมารวมกัน แล้วทำการสืบราคาจากผู้จำหน่าย โดยโปรแกรมสามารถค้นหาประวัติการซื้อ และแนะนำการสืบราคาให้โดยอัตโนมัติ และสามารถสร้างใบสั่งซื้อให้โดยอัตโนมัติ
23.ใบสั่งซื้อ ระบบจะทำรายการสินค้าค้างรับให้ทันที สามารถส่ง email, fax ไปให้แก่ผู้จำหน่ายได้ทันที
24.อนุมติใบสั่งซื้อ สำหรับธุรกิจที่มีการอนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้วจึงจะทำรายการซื้อได้
25.ยกเลิกใบสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่การสั่งซื้อหมดเวลา เช่น ภายในสิบห้าวัน ถ้าเกิน โปรแกรมจะแนะนำให้ยกเลิกใบสั่งซื้อ หรือในกรณีที่รับสินค้ายังไม่ครบตามที่สั่งซื้อ ต้องการยกเลิกก็สามารถทำได้
26.ระบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Deposit) ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายต้องการให้โอนเงินล่วงหน้าไปก่อน แล้วตัดจากการซื้อแต่ละครั้ง เช่น การซื้อปูน, ซื้อเหล็ก
27.จ่ายเงินมัดจำ จ่ายเงินมัดจำ พร้อมใบกำกับภาษีซื้อ
28.ซื้อสินค้าแบบพาเชียร เป็นการซื้อสินค้าจำนวนมาก แต่สินค้ามาไม่พร้อมกัน เมื่อรับสินค้าครบแล้ว สามารถตั้งหนี้เมื่อรับสินค้าครบ
29.ซื้อสินค้า, บริการ เป็นการซื้อสินค้า พร้อมตั้งหนี้ ตามใบกำกับภาษี
30.ใบส่งคืนสินค้า, ลดหนี้ ส่งคืนพร้อมลดหนี้ หรือลดหนี้โดยไม่มีสินค้า
31.บันทึกใบเพิ่มหนี้, เพิ่มสินค้า รับสินค้าเพิ่ม พร้อมเพิ่มหนี้ หรือเพิ่มหนี้โดยไม่มีสินค้า
32.บันทึกต้นทุนแฝงด้านบริหาร สำหรับธุรกิจที่ต้องการกำไรขั้นต้นอย่างถูกต้อง แต่เนื่องด้วยผิดหลักด้านบัญชีเพราะปิดงวดไปแล้ว แต่ต้องการ Weight ต้นทุนกลับไปยังงวดก่อน สามารถกำหนดได้ว่าต้องการ Weight ทั้ง Lot หรือทั้งบิลซื้อ หรือเฉพาะสินค้าที่คงเหลือใน Lot นั้น
33.บันทึกต้นทุนแฝงด้านบัญชี ในกรณีที่สามารถประมาณค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงในวันนั้นๆ (ห้ามข้ามวันเพราะผิดหลักบัญชี) ระบบจะบันทึกไปจนถึงระบบบัญชีแยกประเภทให้ทันที และเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง ถ้าไม่ตรงกับประมาณการ ก็ต้องปรับปรุงบัญชีเอง และนำยอดที่อาจจะบวก หรือลบ เป็นต้นทุนในการบริหาร
34.เจ้าหนี้ เอกสารเจ้าหนี้ยกมา เอกสารตั้งหนี้อื่นๆ ใบรับวางบิล จ่ายชำระหนี้ ตัดหนี้สูญ (เจ้าหนี้)
35.ลูกหนี้ เอกสารลูกหนี้ยกมา เอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ หน้าจอช่วยสร้างใบวางบิล ใบวางบิล ช่วยพิมพ์ใบวางบิลจำนวนมาก ใบเสร็จชั่วคราว ใบเสร็จรับเงิน, รับชำระหนี้ ระบบตัดหนี้สูญ (ลูกหนี้) กำหนดกลุ่มวงเงินลูกหนี้
36.เช็ค/บัตรเครดิต ทะเบียนเช็ครับ ทะเบียนเช็คจ่าย ทะเบียนบัตรเครดิต ข้อมูลการเคลื่อนไหวเช็ค บันทึกนำฝากเช็ครับ บันทึกเช็ครับผ่าน บันทึกเช็ครับคืน บันทึกนำเช็ครับเข้าใหม่ บันทึกยกเลิกเช็ครับ บันทึกขายลดเช็ครับ บันทึกเช็คจ่ายผ่าน บันทึกยกเลิกเช็คจ่าย บันทึกขึ้นเงินบัตรเครดิต บันทึกยกเลิกบัตรเครดิต ธนาคาร/เงินสด บันทึกรับเงินอื่นๆ บันทึกขอเบิกเงินทดรองจ่าย บันทึกจ่ายเงินอื่นๆ บันทึกรายละเอียดธนาคาร บันทึกสมุดเงินฝากธนาคาร กำหนดวงเงินสดย่อย บันทึกนำฝากเงินสด บันทึกถอนเงินสด บันทึกค่าใช้จ่ายธนาคาร บันทึกรายได้จากธนาคาร บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
37.สินทรัพย์ รายการสินทรัพย์ บันทึกรายการซ่อมบำรุง บันทึกทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
38.บัญชีแยกประเภท รายการผังบัญชี บันทึกข้อมูลรายวัน ประมวลผลข้อมูลบัญชีใหม่ ผ่านรายการ ยกเลิกเอกสารที่ผ่านรายการแล้ว คำนวณยอดผ่านรายการใหม่ กำหนดรูปแบบการเชื่อม กำหนดงวดบัญชี กำหนดสมุดรายวัน กำหนดงบประมาณ กำหนดกลุ่มผังบัญชี กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้าบันทึกยอดสะสมประจำปี ปิดงวดบัญชี ประมวลผลสิ้นปี ปรับปรุงภาษีซื้อ
โปรแกรมรองระบบระบบ Network และฐานข้อมูลที่ทันสมัยเช่นAccess, SQL Server, Oracle เป็นต้น
**หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.software-directsale.com หรือสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง 

*****************************************************************************************
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 063 - 5425653

 

****************************************************************************************

">โหลดโปรแกรม BC 5.5_Demo

นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
หสม.ซอฟท์แวร์ไดเร็คเซล ในเครือ บริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด
362/21,19 ถ.เจริญราษฎ์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
News and information   New Version ! Nanosoft Apartment.NET 5.9 เป็น โปรแกรมห้องเช่า ซึ่งใช้ บริหารงานห้องเช่า , หอพัก , อพาร์ทเม้นท์ แบบ รายว... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
เวลาให้บริการ (Business Hour)
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
//